Sergiler

Zeynep Bingöl Çiftçi, Çıkış, 2011, Monobaskı, C-print - Fuji Crystal Archive Pearl Kağıt, Dibond, 105x140cm



Yüzeyde Aşınmalar

Küratör: Erkan Doğanay

17 Mayıs / 17 Haziran 2011

Beyoğlu Balo Sokak’ta, Doğançay Müzesi bitişiğinde, Akademililer Sanat Merkezi karşısında konumlanan beş katlı tarihi bina, 17 Mayıs tarihinden itibaren sanat galerisi olarak faaliyette olacaktır.

Mimar Victor Adaman (1880 – 1946 İstanbul) tarafından 1900’lü yıllarda inşa edilen bina, aynı zamanda Paris Güzel Sanatlar Akademisi mezunu olan mimarın bir dönem de yaşadığı yer olmuştur. Victor Adaman’ın mimari uygulama ve inşaat işlerini üstlendiği yapıtlardan bazıları şunlardır;  İstanbul Vali Konağı Binası, Melek ve İpek Sinemaları, Üsküdar Şemsipaşa Tütün Deposu, Edirne Garı, Yeşilköy Hava Meydanı gibi önemli yapılar yer almaktadır…   

ART Suites Otelleri Sahibi, İşadamı Seyfi Kaya’ya ait olan bina yaklaşık iki yıla varan restorasyon sonucunda yine aynı guruba bağlı sanat galerisi olarak devam edecektir. Bodrum Yalıkavak’ta bulunan ART Suites Otel bünyesinde de ART Suites Gallery’nin bir şubesi önümüzdeki Haziran ayı sonunda açılacak ve Galeri yaz aylarında Bodrum’da da çalışmalarına devam edecektir. Seyfi Kaya, ART Suites Otelleri ve Galerilerinin birer sanat merkezi olmasını, Bodrum ve İstanbul’da kurmuş oldukları galerilere paralel olarak otellerini de birer sanat oteline dönüştürmeyi planladıklarını vurgulamakta. 

Beyoğlu’ndaki galerinin açılış sergisi, kentsel dönüşümün yoğun yaşandığı bir bölgede yeniden yaşama kazandırılmış tarihi bir binada yine kent üzerine söylemleri olan sanatçıların yer aldığı bir karma sergi ile kapılarını açmakta…

Kente dair olguların temsili sanatın görünür kıldığı ve bir farkındalık yarattığı başat konular arasındadır. Sanatın tarihinde kent ya da kente dair görünümlerin çarpıcı bir formda realist sunumlarından tutun da, ütopik kent tasarımlarına kadar buna şahit olunmaktadır.

Şüphesiz kent belleği farklı geçmiş deneyimleri nedeniyle her bir bireyde farklı imgelerin billurlaşmasına neden olur. Her bir kentli, kentin belirli kısımlarında ikamet eder ya da çalışır ve bu orasıyla ilgili olarak farklı anıların ve dolayısıyla anlamların ortaya çıkmasıyla sonuçlanır.

İşte bu noktada küratörlüğünü Erkan Doğanay’ın üstlendiği, sergi metnini Fırat Arapoğlu’nun kaleme aldığı “Yüzeyde Aşınmalar” başlıklı sergi, farklı yaş, cinsiyet ve kültür gruplarına ait olan 11 sanatçıyla kent ve kente dair imgelerin yarattıkları etkileri görünür kılmayı amaçlıyor. Seçil Büyükkan, Zeynep Bingöl Çiftçi, Erkan Doğanay, Çağdaş Erçelik, Tina Fischer, Deniz Gökduman, İnsel İnal, Coşkun Sami, Fırat Uysal, Serkan Yüksel ve Semih Zeki’nin çalışmaları ile yer alacağı sergi 17 Mayıs – 17 Haziran 2011 tarihleri arasında ART Suites Gallery’de izlenebilir.


   - Sergilenen Eserler

   - Sergi Görüntüleri

 

 

Facebook - Twitter



© 2013 Art Suites Gallery
 
Design by Koçak Grafik Bilişim Web Hizmetleri