Sergiler


Huri Kiriş, Adem ile Havva, 2010, Tuval üzerine yağlıboya, 120x190cm


Kendi Kendine

23 Haziran – 10 Ağustos 2011

Günümüz sanatını yaratanlar, üretimlerini belli kaynaklar üzerinden inşa eden göndermeler ve sonsuza uzayacak olan çeşitlemelerle tıpkı öteki sistemlerde olduğu gibi sanatı “kendi kendini” üreten bir sisteme dönüştürmektedirler. Kendi kendini üreten bu sistem içinde geçmişe dair bir takım göndermeler ve geleceği dönüştürme eylemliliğinde hem düşünsel hem de nesnel açıdan bu üretimi yapan sanatçı kendisini de ayrıcalıklı bir konuma yerleştirir. Süreç içerisinde bir bakıma kendini de yaratmaya çalıştığı özgür gözlemevinden, içinde yaşadığı ve parçası olduğu dünyanın çelişkilerini de üretim dinamiğine dönüştürür. Çeşitli yöntem ve teknikleri bilimsel araştırma evreleri ile kesiştirerek elde ettiği verileri kitlesel sahaya indiren sanatçı, ürettiği dünya ile yaşadığı gerçek dünya arasında bir yanılsama yaratarak, kendi öznel değerlendirmelerini aktarır ve bu aktarımlarını izleyenler ya da yazılı metinler aracılığı ile tartışmaya açar. İşte bu noktada kendi üretim biçimleri üzerinden “Kendi Kendine” başlıklı bir sergi ile bir araya gelen sanatçılar Zeliha Akçaoğlu, Kerem Atar, Turan Büyükkahraman, Deniz Gökduman, Nurdan Likos, Caner Karakaş, Şenay Kazalova, Huri Kiriş, F. Deniz Korkmaz,  Hülya Küpçüoğlu, Günal Salt, Mustafa Özbakır, Zeynep Özdemir ve Ezgi Yüksel’in figür odaklı çalışmaları, insanların yaşadıkları dünya ile çelişkili ilişkilerini irdelemektedir.  Art Suites Galeri’de “Kendi Kendine” başlıklı sergide bir araya gelen on dört sanatçının farklı anlatım ve yöntemlerle oluşturdukları otuz bir çalışması yer almaktadır. Renk lekeleri ile görsel algıyı zorlayan Zeliha Akçaoğlu, Turan Büyükkahraman, Deniz Gökduman, Nurdan Likos, Hülya Küpçüoğlu; her tür etkinin dışında kalarak öznel ifadelerinde gerçekçi bir yaklaşım sergileyen Günal Salt, Kerem Atar, Huri Kiriş’in resimlerinin yanı sıra Caner Karakaş’ın etkileyici heykelleri; etkili devasa portreleri ile Mustafa Özbakır, Ezgi Yüksel ve Şenay Kazalova; mekan ve insan ilişkisini irdeleyen Zeynep Özdemir ve F. Deniz Korkmaz’ın son dönem çalışmaları ilk kez izleyici ile buluşmaktadır.          
 
SANATÇILAR:  Zeliha AKÇAOĞLU, Kerem ATAR, Turan BÜYÜKKAHRAMAN, Deniz GÖKDUMAN, Nurdan LİKOS, Caner KARAKAŞ, Şenay KAZALOVA, Huri KİRİŞ, F. Deniz KORKMAZ, Hülya KÜPÇÜOĞLU, Günal SALT, Mustafa ÖZBAKIR, Zeynep ÖZDEMİR, Ezgi YÜKSEL


   - Sergilenen Eserler

   - Sergi Görüntüleri

 

 

Facebook - Twitter© 2013 Art Suites Gallery
 
Design by Koçak Grafik Bilişim Web Hizmetleri