Sergiler

 


Gülgün Başarır, Dağ-3, Tuval üzerine yağlı boya, 170x155cm


Gülgün Başarır

ARAYÜZ "Dağ ve Yansıyan Gölge"

22 Aralık 2011 – 15 Ocak 2012


Gülgün Başarır’ın, Arayüz “ Dağ ve Yansıyan Gölge” başlıklı 17. kişisel sergisi Art Suites Gallery’de.  Sanatçı, iki farklı durumu, iki farklı ifade biçimiyle oluşturduğu ve “Arayüz” başlığıyla ilişkilendirdiği, soyutlama ve soyut resimlerini, izleyicilerle buluşturuyor.

Başarır’a göre,  görünür olan her şey, içinde gerçeğin saklı bulunduğu birer arayüzdür. Sanatçının kolay kabullerden arınmış bir oluş sürecinin izini taşıyan resimlerinin resimsel yüzeyi, bir arayüzdür.

Başarır resimlerinde, anlamın ucunu açık bırakır. Her resim, izleyiciden kendi anlamını bulmalarını ister. Kelimelerin politikleştiği bir coğrafyada dağ kelimesinin çağrıştıracağı anlam ile resmi kendi kavramsallığı ya da kendi resimselliği içinde algılayanlar için anlam farklı olacaktır.

Sanatçı, Dağ isimli resimlerinde, fiziksel var oluşlarıyla dağı, resimsel bir espasta soyutlama ile ifade ederken, dağı dağ kılar. Yansıyan Gölge isimli resimlerinde ise gölgelerin yansıdığı ortamı tanımsız bırakarak gölgeyi ve gölgenin yansıma biçimini öne çıkartır.

Dağ yüceliğin, ulaşılmazlığın ve sonsuza kadar var olacak oluşun göstergesiyken, Yansıyan Gölge resimlerinde soyutlanmış gölgeler, biçimleriyle gelip geçiciliğin, değişkenliğin göstergesidirler. Sergi kapsamında, birbiri ile ilişkilendirilen iki farklı konu, iki farklı ifade biçimiyle bir karşıtlık oluşturur. Biri, diğerine göre, “ötekini” temsil eden, canlı bir beden gibidir.

Başarır, bir önceki “Arazaman” başlıklı sergisinde, insana dair izleri öne çıkartırken, Arayüz başlıklı sergisinde bu izlek geri çekilmiştir. Seçilen elemanlar sadece kendi gerçeklikleriyle var olurlar. Sanatçı izleyiciyi resmin gerçekliğiyle yüz yüze getirir.


   - Sergilenen Eserler

   - Sergi Görüntüleri

 

 

Facebook - Twitter© 2013 Art Suites Gallery
 
Design by Koçak Grafik Bilişim Web Hizmetleri