Sergiler

Kırmızı Zirveler, Tuval üzerine yağlı boya, 150x240cm


Ahmet Merey


Serbest Tırmanış


19 Ocak – 12 Şubat 2012

Ahmet Merey’in “Serbest Tırmanış” lar yaptığı dağ temalı soyut resimleri Art Suites Gallery’de sergileniyor. Dağları oldukça iyi tanıyan sanatçı, bazı dağlara birden fazla tırmanış düzenledi ve bu tırmanışların ardından aklında kalan izleri tuvallerine aktardı. Çocukluğundan beri  tırmandığı dağlar, onun için adeta şehirden kaçarak nefes alabildiği, gökyüzüne yaklaştığı, kendi kendinin farkına vardığı, yalnız başına kalabildiği kendi sesini dinleyebildiği sığınaklar olmuştur. Serbest fırça sürüşleri, rahat spatül izleri büyük kentlerin boğucu atmosferinin yerine özgürce nefes alabildiği başka coğrafyaları anlatır. Kent yaşamının dışında kalan uzak bir düş gibi algıladığı, belki derin özlem duydu bir coğrafyanın izlerdir bu detaylar. Tırmanılan dağın zirvesinden aşağılara bakıldığında, dağcının bilincinde öncelikle binlerce metre yüksekte olduğu ve günlük yaşam çerçevesinden bir hayli uzakta bulunmasının heyecanı egemen olur. Bu dalgayı geride bırakarak etkileyici atmosferi ve zirvenin engebelerini bellekte muhafaza etmekte ressam-dağcının resimsel serüveni devreye girer. Merey’in resimlerine konu oluşturan zirvelerden edindiği izlenimlerde, doğa hayranlığının sarsıcı etkisi dikkatli çeken ilk unsurdur. Renklerin birbiri içinde eriyen ve dağ topografyasının yapısal dokusuna karşılık veren dağılımı, soyut-lekeci teknikle üretilmiş olan bir tabloya örtüşüyor gibi görünse de bu dağılımın, yaşanmış bir gerçekliği öne çıkardığı da görülür.


   - Sergilenen Eserler

   - Sergi Görüntüleri

 

 

Facebook - Twitter© 2013 Art Suites Gallery
 
Design by Koçak Grafik Bilişim Web Hizmetleri