SergilerSeçil Büyükkan - Deniz Aktaş

İçinde ya da Dışında

14 Mart - 8 Nisan 2012

20. Yüzyılda başlayan günümüzde de devam eden kent ve kent yaşamı ile insan ve mekan ilişkisine dair üretimlerini “İçinde ya da Dışında”  başlıklı düet kişisel sergi ile sunan Deniz Aktaş ve Seçil Büyükkan, bu olguya düşünceye dair bir farkındalık yaratmaktadırlar. Sergide iki sanatçının birbirinden ayrı duran ama içerik olarak birbirlerinin tam kesişme yerinde tamamlayıcısı olarak duran farklı teknik ve uygulamada yaklaşık otuz çalışmasına ev sahipliği yapıyor. Kent ve kent yaşamı, mekan ve insan ilişkileri belli bir toplumsal yapı içinde ve bu yapı tarafından üretilmektedir, bu gayet açık bir biçimde diyalektik bir süreç. Sanat, bir zamanlar kült nesnesi olarak üretilip, kolektif alımlanırken, Modernizm ile birlikte bu yapısı değişime uğramış, sanat nesnesi artık modern burjuva bireyin kendi kendini kavrayışını iletmeye başlamıştır. Belki de bu yüzden, Aktaş’ın kent görünümlerinde figürün olmaması ve Büyükkan’ın figürlerinin “yüz”süz olmaları, modern bireyin yaşadığı yabancılaşmanın nedenlerini ortaya koyar gibi. Post-endüstriyel bir ekonomi politik ve post-modern süreç içerisinde sanatçının etik rolü de en fazla bu olsa gerek. Her iki sanatçıda da gözlemlenen, sanatın içinde bulunulan durumu görünür kılma ve bunlara dair farkındalık yaratma işlevini fazlasıyla yerine getirmeleri. Gerisi izleyicinin bunlardan kendine ve topluma dair nasıl çıkarsamalarda bulunduğu ile ilgili.

Aktaş’ın çalışmalarındaki renklerin varlığı, Türk modernizminin kuruluşundan bu yana bürokrasiye sağladığı seçkinci- ve steril -  konumun simgesi olarak “Beyaz Türk” tanımının muhalifi bir düşünceyi çağrıştırmakta; bu her ne kadar 2000’li yıllarla birlikte değişme sürecine girmiş olsa da. Tabii ki artık bürokrasinin inşası olan binalardan ziyade, paranın ve girişimin gücüne dayalı olarak simgeleşen binaları işaret etmekte. Tütün sarısının, kente göçü çağrıştırması, 1950’lerden bu yana Türkiye’de doğudan batıya doğru yoğun göçün ekonomik ve siyasal nedenlerini ele alma olasılığını yaratmakta.
 
Seçil Büyükkan ise mekan ve insan arasındaki ilişkiselliği sorguladığı işlerinde, bedenin bir tür damar haritasını çıkararak, figürlerin varlık durumlarını ve mekanla olan ilişkilerini ele alıyor. Mekanlar içerisinde sıkışan figürler, acaba o mekanlarda gerçekten özgür müdür? Yoksa mekanlar mı bireyi oluşturmaktadır? Diğer bir deyişle bireylerin mekan tarafından belirlenip, belirlenmediği olgusu Büyükkan’ın çalışmalarının ana yapısını oluşturuyor.


Seçil Büyükkan, Özgeçmiş

1984 Eskişehir doğumlu sanatçı, 2002 yılında Eskişehir Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümü, 2007 yılında ise Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Baskı Sanatları Bölümünden mezun olmuştur. 2006 yılında Erasmus Programıyla gittiği Polonya Akademia Sztuk Pieknych we Wrocławiu’da 6 ay sanat eğitimi almıştır. 2007 yılında başladığı “Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim Anasanat Dalı”’nda yüksek lisansına devam etmektedir.

Kişisel Sergiler
2012   "İçinde ya da Dışında" Kişisel, Art Suites Gallery, İstanbul
2011   "Yüzeyde Aşınmalar" Art Suites Gallery, İstanbul
2010   "Tasfiye Hareketi" Tevfik İhtiyar Sanat Galerisi, İstanbul
2010   "Genç Ustalar Usta Gençler" (Çağdaş Sanatta Genç Kuşak) Sergisi,
           MKM (Beşiktaş Çağdaş), İstanbul

Ödüller
2010   "Genç/Yeni/Farklı" Projesi, CDA project, finalist, İstanbul
2005    Uludağ Üniversitesi 4. Kültür Sanat Yarışması Baskıresim Dalı 2.’lik, Bursa
2001    Eskişehir Turizm İl Müdürlüğü Fotoğraf Yarışması 1.’lik, Eskişehir


Deniz Aktaş, Özgeçmiş


1987 Diyarbakır doğumlu sanatçı, 2005 yılında Diyarbakır Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümü, 2010 yılında ise Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünden mezun olmuştur. 2011 yılında başladığı Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Plastik Sanatlar da yüksek lisansına devam etmektedir.

Kişisel Sergiler
2012   "İçinde ya da Dışında" Art Suites Gallery, İstanbul
2011    "çözMyorum" sergisi, Art suites Gallery, Bodrum
2011    "bozuMyorum" sergisi, Kentistanbul Galeri, İstanbul

Ödüller
2012   71. Devlet Resim ve Heykel sergisi, Devlet Resim Heykel Müzesi, Başarı Ödülü, Ankara
2011   Küçükçekmece belediyesi resim yarışması sergisi, 3.ödülü, İstanbul
2010   10 Şefik Bursalı Resim Yarışması Sergisi, Başarı Ödülü, Ankara


   - Sergilenen Eserler

   - Sergi Görüntüleri

 

 

Facebook - Twitter© 2013 Art Suites Gallery
 
Design by Koçak Grafik Bilişim Web Hizmetleri