Sergiler


BAĞLANTI

Seçki: Mustafa Horasan

BASAKO, Josef DANNER, Cemal DEMİR, Hüseyin IŞIK

12 Nisan - 6 Mayıs 2012

Art Suites Gallery’de bu kez birbirinden bağımsız, dört ayrı sanatçının işleri yer alıyor. Farklı kültür, coğrafya, formasyon, disiplin ve stilde iş üreten sanatçıların temeldeki bağlantıları ise insana özgü problemler üzerine inşa ettikleri işleri.

Cemal DEMİR yakın tarihin acı olayı Hrant DİNK katliamını silinmeye çalışılan ve canlı tutulan iki ayrı yargının sorunsalını dile gerirken, BASAKO, Hüseyin IŞIK ve Josef DANNER geleneksel form ve uygulamaların ötesinde ürettikleri işlere yer veriyorlar.  Sanatçı HORASAN’ın seçkisi ile dört sanatçıyı bir arada sunan sergi 6 Mayıs’a dek galeride izlenebilir.  “Hızla değişen çağımızda sanatçıyı belli kodlarla algılama isteği aslında konformist bir anlayışın ürünüdür. Tüketim alışkanlığının getirdiği sadece görsel olan algının seçiciliği sanatçının derinliğini, deneyselliğini ve entellektüel yapısını fazlaca önemsemez. Bu nedenle üslup sanatçı için bıçak sırtı bir meseledir. Belli bir biçimde algılanmak isteği, yaratıcıyı ve üreticiyi kalıplara hapseder.

İstanbul’da kendi işlerini ilk defa yoğun bir gösterime sunacak bu dört sanatçı, kendi yollarında üslup meselesine takılmadan özgürce üretimi esas almışlardır. Sanatlarında grafik temellerden de beslenmeyi ve üretmeyi seven bu dört sanatçı İstanbul’u buluşma noktası seçmiş ve “Bağlantı” adını verdikleri bu sergide yapıtlarını bu coğrafyadaki algıya sunmuşlardır.”


   - Sergilenen Eserler

   - Sergi Görüntüleri

 

 

Facebook - Twitter© 2013 Art Suites Gallery
 
Design by Koçak Grafik Bilişim Web Hizmetleri