Sergiler
Karşıt Kenarlar

Hülya Küpçüoğlu, Celine Henry, Marta Daeuble, Güler Ateş

Küratör: Camille Roskjaer

10 Mayıs - 3 Haziran 2012

10 Mayıs - 3 Haziran tarihleri arasında Beyoğlu Art Suites Gallery’de, Camille Rodskjaer Küratörlüğünde dört kadın sanatçının eserleri “Karşıt Kenarlar” başlıklı bir sergi ile biraraya geliyor. 

‘Karşıt Kenarlar’ kavramsal çerçeve olarak yöresel, duygusal ya da psikolojik içerikli olan, tanımlanması ve anlaşılması güç konular üzerinde yoğunlaşıyor. Sergi kapsamındaki eserlerde kullanılan karşıt fikirler ve güzellik unsuru; çizim, fotoğraf, resim, animasyon ve video gibi farklı biçimlerde ifade edilmiş işlerden bir seçkiyi sunmakta.
Tarihi ve kültürel bir dönüm noktası olma özelliği taşıyan İstanbul; Fransız, Çek ve Türk sanatçılar tarafından gerçekleştirilecek olan bu sergi için oldukça etkili bir mekan niteliği taşımakta. Sanatçılar, yapmış oldukları eserlerin içerdiği zıtlık öğeleri sayesinde, ortaya çıkan anlam karmaşasını da anlamaya ve çözmeye gayret etmekteler. Sergide yer verilen eserler, varoluşun metafiziksel özelliklerinin anlaşılmasında da ayrıcalıklı bir nitelik taşımakta.
21. yüzyılda devamlı bir gelişim ve değişim içerisinde olan bizlerin toplum içerisindeki pozisyonumuzu belirlemek için verdiğimiz mücadele, sergiyi gezen herkes için sergilenen eserlerde, aşina oldukları bir nokta bulmalarını sağlayacak. Sanatçıların bu işleri ile sorguladıkları öğeler, hepimiz için bir yol gösterici olacak.

Sanatçılar:

Hülya, devamlı ilerleyen teknoloji ve gelişmekte olan ortamları yansıtarak, bizleri adeta ideal hale getirilmiş film karelerine dönüştürmekte ve bunu yaparak hayali dünyalar yaratmakta. Çalışmalarında, isteklerimizi ve tutkularımızı tam anlamıyla karşılamaya çalışır bir biçimde Türk sinemasının eski zamanlarındaki filmlerini, çağdaş film kareleriyle buluşturmakta.

Benzer şekilde Marta’nın yaptğı işlerde de kimlik kavramı önem kazanmakta. Sanatçı çalışmalarında, bir taraftan yeni anavatanındaki kültürel farklılıklarla baş ederken, bir taraftan da Çek Cumhuriyeti’nde komünist zihniyetle yetişmiş olmanın kendisi üzerinde bıraktığı etki ile oluşan kopukluğu tam anlamıyla hissettiğini göstermekte. Eserlerinde kendisine yardımcı olması için anı ve tecrübelerinden ve belirsiz kimliğinin sanatsal ifadesini şekillendirmek amacıyla bilinçaltında bulunan tesadüfi fikirlerinden de faydalanmakta.

Güler’in çalışmalarındaki çift kültürlülük öğesi, Doğu egzotizmi ve Viktoryan döneme ait kendine özgülüğü birleştiren semboller kullanmasıyla açıklanabilir. Eserlerindeki devamlılık ve gelgitler, yakın bir içsel dünyadaki tanımsızlık duygusunu vermektedir. Eserlerindeki öncü kişilik dışarıdan tamamıyla bağımsızdır. Güler ve Marta çalışmalarında, tam anlamıyla anlaşılamayan ruh halini betimlemek istemişlerdir.

Céline’in eserlerinde tanımlamaya çalıştığı sınırlar, görme ve yaratma olguları arasında yer almaktadır. Eserlerindeki zihinsel ve fiziksel öğeler, resim ve çizimlerin altında bulunabildiği gibi tamamen açıkça sergilenmiş durumda da olabilir. Çalışmalarındaki fotoğraflar ve kullandığı sanatsal öğelerle sınırları zorlamanın yanı sıra temelde yaratıcılığı da sorgulamaktadır.


   - Sergilenen Eserler

   - Sergi Görüntüleri

 

 

Facebook - Twitter© 2013 Art Suites Gallery
 
Design by Koçak Grafik Bilişim Web Hizmetleri