Sergiler


Bozucu, 2011, Tuval üzerine karışık teknik, 135x200cmDeniz Aktaş

çözMyorum

2 – 20 Temmuz 2011


Art Suites Gallery Bodrum


ART Suites Galeri Bodrum, sezon ve galeri açılışını çalışmaları ile son dönem öne çıkan genç sanatçılardan Deniz Aktaş’ın solo sergisi ile yapıyor. Aktaş, üretimini mekansal izler ve bu izlerin geçiciliği üzerine inşa ederken; aslında değişim olgusunu da incelemektedir.  Kendi geçmişinden beslenen sanatçı ‘göç’ kavramıyla ilişkilendirerek; başka bir mekâna zorlama, uzaklaştırma, yok etme ya da edilme gibi olguların sorgulanması düşüncesini savunuyor. Eski toprak köy evlerinin yerini günümüz beton evlerinin aldığı, geçmişe dair bir takım izlerin kendi anlatımsal özelliklerinden sapıp günümüz yapaylığına ve sıradanlığına mecbur bırakıldığı durumu üst üste bindirilmiş eski-yeni yapılarla bozuma uğratıp karmaşıklaştırıyor. Bu karmaşıklığı yaratırken resimlerinde kullandığı ince detaylar ya da vurucu bir takım form ve biçimler Aktaş’ın resimlerinin karakteristik özelliğini oluşturuyor. Çalışmalarını; “…mekânlara insanlar her ne kadar bir iz bıraksa da yine kendileri çoğu kez bu izleri yok ediyor ya da yeni bir boyut kazandırıyor. Resimlerimde mekân ve kent olgusunu bir bozuma uğratıyorum.” şeklinde açıklıyor. Sergide yer alan işlerinde büyük boyutlu tuval yüzeylerine resmettiği kentsel ve mekânsal kesitlerle içinde bulunduğumuz mekânlarda gözden kaçan, bozuma uğramış detayları vurguluyor. Ele aldığı tanımlayıcı kesitler ile kullandığı mimari çizimler önceki ve sonraki arasında yapay olanı sunarak bozuma uğrayan kentleşmeyi izleyiciye sunma amacını güdüyor.

Deniz Aktaş

1987 Diyarbakır doğumlu sanatçı, 2005 yılında Diyarbakır Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümü, 2010 yılında ise Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünden mezun olmuştur. 2011 yılında başladığı “Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Plastik Sanatlar da yüksek lisansına devam etmektedir.

Kişisel Sergiler
2012 “İçinde ya da Dışında” Art Suites Gallery, İstanbul
2011 ‘’çözMyorum’’sergisi, Art suites Gallery, Bodrum
2011 ‘’bozuMyorum’’sergisi, Kentistanbul Galeri, İstanbul

Sergiler
2012 ‘’3.Çanakkalle Bianeli paralel etkinlikler, ‘’Amok Koşucusu’’ Video seçkisi, Çanakkale
2012 ‘’Yeditepe’de zaman’’ Sergisi, EKAV Art Gallery, İstanbul
2012 ‘’Beyoğlu Beyoğlu’’ Arte İstanbul Gallery, İstanbul
2012 ‘’Daha fazla’’ Art Suites Gallery, İstanbul
2012 “Genç Etkinlik” Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı, Malatya
2012 “Dalgın Sular” Asfalt Galeri, İstanbul
2012 “Üzgünüm Sizi Fark Edemedim” Port Art Galeri, Ankara
2011 IV.Alif art genç sanatçılar müzayedesi, İstanbul
2011 100 de yüz genç sanatçılar karması/İnternational art center, İstanbul
2011 “We Are Alone” TÜYAP 21. İstanbul sanat fuarı, Bağımsız grup, İstanbul
2011 “Genç etkinlik-5” sergisi, MKM Beşiktaş Çağdaş Galerisi, İstanbul
2011 11+22 Sergisi, Akyol Sanat, İstanbul.
2010 ‘’Kağıt işler 4’’UPSD Sanat Galerisi, İstanbul
2010 TÜYAP 20.İstanbul sanat fuarı, Bağımsız grup (Evin Sanat Galerisi), İstanbul
2010 ‘’Barış ve Hafıza” Konulu Video Gösterimi, Korfmann Kütüphanesi, Çanakkale
2010 Marmara Üniversitesi GSF 5. Uluslararası Öğrenci Trieanali Valide-i Atik Külliyesi
M.Ü.G.S.F. Öğrenci Sergisi, İstanbul
2010 Gelibolu Mail-Art, ÇDGS Sanat Galerisi, Çanakkale
2010 ”Kavşak” UPSD Sanat Galerisi, İstanbul
2010 Gelibolu Mail-Art, ÇDGS Sanat Galerisi, Çanakkale
2009 21 Aralık 21 Sanatçı, Karma Sergi, Asma Sanat, İstanbul
2009 Cizginin Grameri, Resim bölümü kültür etkinliği, MÜGSF, İstanbul
2009 Hayal Et! Karma Sergi, Bahariye Sanat Galerisi, İstanbul
2009 Göçe Sebep Kalmasın! 100 Sanatçı eser, Karma Sergi, Caddebostan Kültür Merkezi İstanbul
2009 Munzur Kültür ve Doğa Festivali ‘ 40’lar, Birlikte Çokluk Çoklukta Birlik Sergisi’ Dersim
2009 Yüzde Yüz Mobil Sergisi, İstanbul
2006 Karma Sergi, Kültür ve Turizm Müdürlüğü Dağkapı Sergi Salonu, Diyarbakır

Yarışmalı Sergiler
2012 71. Devlet Resim ve Heykel sergisi, Devlet Resim Heykel Müzesi, Ankara
2011 Küçükçekmece belediyesi resim yarışması sergisi
2011 Yunus emre resim yarışması sergisi, Eskişehir
2011 Rh+ Yılın Genç Ressamı Finalistleri Sergisi, Rh+ Galeri, İstanbul
2010 70.Devlet Resim ve Heykel sergisi, Cernmodern, Ankara
2010 Nuri İyem Resim Ödülü 2010 Sergisi, Evin Sanat Galerisi, İstanbul
2010 10 Şefik Bursalı Resim Yarışması Sergisi, Ankara
2009 9.Şefik Bursalı Resim Yarışması Sergisi, Sergileme, Ankara
2007 Marmara Ünv. Mrkz. Kütüphane ve Dökümantasyon D. Başk. Resim Yarışması, Sergileme, İstanbul
2006 YKM Diyarbakır Mağazası ve Dicle Ünv. Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü işbirliği ile düzenlenen 1.resim yarışması sergileme, Diyarbakır

Ödüller
2012 71. Devlet Resim ve Heykel sergisi, Devlet Resim Heykel Müzesi, Başarı Ödülü, Ankara
2011 Küçükçekmece belediyesi resim yarışması sergisi, 3.ödülü, İstanbul
2010 10 Şefik Bursalı Resim Yarışması Sergisi, Başarı Ödülü, Ankara


   - Sergilenen Eserler

   - Sergi Görüntüleri

 

 

Facebook - Twitter© 2013 Art Suites Gallery
 
Design by Koçak Grafik Bilişim Web Hizmetleri