Devrim Erbil “Devrim’sel Ritim”

Anasayfa / Devrim Erbil “Devrim’sel Ritim”
Devrim Erbil “Devrim’sel Ritim”

Devrim Erbil “Devrim’sel Ritim”

Art Suites Gallery  Bodrum,    Devrim ERBİL’in    “Devrim’sel Ritim”   başlıklı   kişisel   sergisine 16 Haziran – 1 Eylül 2018 tarihleri arasında, ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyor. Usta ressamın ilk defa sergilenecek olan yağlı boya tablolarının yanı sıra, özel olarak seçilmiş serigrafi baskı eserleri de sergide yer alacak.

“Devrim Erbil resminde, armonik bir çizginin yoğun detaylar içeren örgüsü, resmin üzerinde düzenli yinelemelerden oluşan çeşitli titreşimler yayar. Bu titreşimlerin birleşiminden ise, Erbil’e özgü resim dilinde bir ritim ortaya çıkar. Renk ya da ışığın, Erbil’in ritim yaratımında neredeyse hiçbir rolü yoktur. Resimlerinin ritmik kurgusu, varlığını çizginin ve net konturun ahengine ve devinimine borçludur: ritmik bir Devrim/devrim yaratan çizgilere. Çizgiler aracılığıyla taşınan ve gerilim noktalarından arındırılarak, yüzeyi yumuşak, hareketli ve huzurlu tekrarlarla kaplayan ritim, otonom bir hareketin ifadesidir: ö z ‘ ü n  r i t m i.

Ritim, Erbil evreninde yinelemelerle güçlenir; Doğu sanatının geometrik tekrarları, Batı sanatının soyut algısı, hat sanatının kıvraklığı, minyatürün yalın kuşbakışı derinliği bir bütün olarak örülür. Her bir yinelenen figürde amaç tekrarlamak değil, ritmi görünür kılmaktır.

Erbil böylece, titreşimlerden bir ritim inşa ederken, aslında simülakrlardan bir simülasyon inşa eder. Olmayanın – ya da varlığı kuşkulu olanın – bir simülasyonu olarak kendisini gösteren Erbil resmindeki temsil edilen, varlığının duyulara kapalı olmasından ötürü hiçbir zaman kendisini imleyen işaretler ya da göstergelerle gerçek bir örtüşme göstermez. Buradaki soyutlama, zorunlu olarak simülakrlardan örülmüş bir simülasyondan başka bir şekilde bir gösterge kılığına giremez. Bu nedenle Erbil’in her resmi aynı zamanda bir simülasyondur: ritmin simülasyonu.”
Yalın ALPAY

Devrim ERBİL’ın “Devrim’sel Ritim” isimli kişisel sergisi 16 Haziran – 1 Eylül 2018 tarihleri arasında Art Suites Gallery Bodrum’da izlenebilir.

Sergilenen Eserler