İsmail Özgür Soğancı – önce

ö n c e

2019

Tuval üzerine karışık teknik

160x130cm