Turan Büyükkahraman “Duvarlar”

Anasayfa / Turan Büyükkahraman “Duvarlar”
Turan Büyükkahraman “Duvarlar”

Turan Büyükkahraman “Duvarlar”

Turan Büyükkahraman

Duvarlar

Konu duvar resimleri olunca ilk çağlara gitmeden duvarla ilişkili şeylerin bir tarihe sahip olduğu düşüncesinin öneminin farkına varamayız. İlk insanların mağara duvarlarına çizdikleri bizon resimleriyle başlayan bu büyüsel ritüeller; kişinin doğada karşı koyamadığı bir takım güçlerden korunmak, onları kendinden uzaklaştırmak adına başvurduğu çeşitli yöntemlerin izlerini ele verirken; bu duvarlardaki semboller, insanlık tarihi ve sanat kronolojisindeki yerini görsel çözümlemeler üzerinden bir okuma ile inşa etmemizin olanaklarını sağlıyor. Prehistorik resimlerden günümüze, insanoğlunun resim yaparak kendini ifade etme tutkusu, en temel eylemlerden biri olarak karşımıza çıkmakta. Yaşam biçimlerini koruma ve belgeleme gereksinimi tarih boyunca sanatçıların zihnini daima meşgul etmiştir. Giotto’dan Vermer’e, Duchamp’dan Stella ya da David Salle’e varıncaya dek sanatçıların çeşitli tarih göstergeleri ve dönemlerinde “bir sanat olarak resim” adını verdikleri şeyin bir evrime dönüşmesi de bu zihin meşguliyetlerinin birer uğraşı ve sonucu olarak bilinmektedir. Bunların ilk örnekleri de Taş Çağı’ndaki mağara resimleridir. Fransa’daki Lascaux mağaralarında bulunan resimlerin yanında, inceltilmiş düz taşlardan yapılmış paletler, doğadan elde edilebilen boya topakları, yanmış donyağı kalıntıları ve fitiller bulunmuştu. Ellerine geçen her malzemeyle resim yapan, duvardaki her köşeyi, her çıkıntıyı figürün anatomik özellikleri olarak kullanan avcı toplumların, mağaralardaki bu duvar ve tavan resimlerinde doğayı ne denli doğru kullandıklarını ve doğru betimlediklerini görürüz.

Günümüz insanı da duvarla pek kopuk bir yaşam sürmez, kentler modern mimari ile yeniden dizayn edilirken, duvarlar hızlı değişimlerin izdüşümsel yüzeyi, tepkisel anlatımların adresleridir. Duvarlar, sosyolojik, kültürel ve toplumsal birer bellek ve iletişim sahasıdır adeta. Bu yüzeyleri inceleyen Turan Büyükkahraman, kentlerdeki değişim ve görünen yüzeylerde aşırı hassas domestik tutumların yıkıcılığına karşın duvarları tuvallerine taşıyarak ölümsüzleştirmekte… Zamanın akışı önemlidir ve Turan’ın resimlerinde de zamansal akış önemli bir rol oynamaktadır. Resme aktarılan ve hemen her gün karşılaşılan duvarların değişimi birer kent belleği oluşturacak biçimde izler sürer önümüze, takip etsek de yeni planlama içerisinde kim bilir belki pek yakında kaybolup gidecektir her biri.

Exhibited Works