Zahit Büyükişliyen “Hommage A Don Quıjote”

Anasayfa / Zahit Büyükişliyen “Hommage A Don Quıjote”
Zahit Büyükişliyen “Hommage A Don Quıjote”

Zahit Büyükişliyen “Hommage A Don Quıjote”

ZAHİT BÜYÜKİŞLİYEN

“HOMMAGE A DON QUIJOTE”

“Hommage a Don Quijote” sergisi Zahit BÜYÜKİŞLİYEN’in Don Kişot karakteri üzerine yoğunlaştığı farklı dönemlerde çalıştığı için, farklı dinamikleri, etkileri yansıtan resimlerinden oluşuyor. Büyükişliyen’in soyut katmlanlarından oluşan resimlerinde, renklerin oluşturduğu ritim, tuvalin yüzeyinde Don Kişot’un serüvenlerini anlatırken, bir yandan da soyut dışavurumsal tavır, sanatçının öznel ifadesini, yaşama dair düşüncesini bakış açısını yansıtıyor.

“BİR DÜŞ KAHRAMANI DON KİŞOT
Cervantes tarafından Don Kişot, başlangıçta, her sınıftan okurun büyük ilgisini çeken şövalye romanslarının ince işlenmiş bir parodisi olarak tasarlanmıştı. Ama yazıldığında çok geniş boyutlara ulaştı. Don Kişot’ta zengin ve yaratıcı düş gücü, sonu gelmeyen bir mizah, yaşamın anlamını ve gerçekliğin yapısını derinden bir kavrayış göze çarpar.
Don Kişotluk yapıyorsun!…sözcüğü dünyanın her yerinde anlam kazanmıştır.
Birçok ressamın yorumladığı bir düş kahramanı olmuştur. Daumier’den Picasso’ya kadar resimlerinde bu karakterlerin yer alması ve çoğaltılmasıyla önemli bir motivasyon kazandığımı söyleyebilirim. Salt kişilik değil, çevresi ve ortamdaki öğelerle birlikte daha uzun bir süreç resimlerimde yorumlanacağı kanısını taşıyorum. “
M. Zahit BÜYÜKİŞLİYEN

Sergilenen Eserler